Sabri Ülker Bilim Ödülü başvuruları başladı!
Yarışma dili Türkçe ve İngilizcedir.

Amaç

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Vakfı, bağımsız, bilimsel ve kar amacı gütmeyen bir kurum olarak gıda, beslenme ve sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kuruldu. Hedeflerinde ise ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmaları, mevzuatı ve uygulamaları takip etmek, toplumun sağlıklı beslenme ve gıdalar hakkında doğru ve güvenilir bilgiye ulaşması ve eğitim imkânı sağlamak amacıyla üniversiteler, kamu ve sivil toplum kuruluşları gibi ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde her türlü çalışmayı yapmak ve desteklemek yer alıyor. Bu çerçevede Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı’nın yol haritasında, güvenilir bilgi kaynaklarından temin edilen bilgileri toplum faydasına sunmak; sağlıklı beslenme ve yaşam biçimlerini teşvik etmek ve araştırma, eğitim programları ve diğer girişimleri desteklemek bulunuyor.

Sabri Ülker Bilim Ödülü Yarışması da Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı’nın yol haritasında yer alan “Gıda ve beslenmeye ilişkin araştırma, eğitim programları ve diğer girişimleri destekleme” hedefi doğrultusunda düzenlendi.

Sabri Ülker Bilim Ödülü Yarışması'nın amacı akademi, endüstri ve araştırma enstitülerindeki bilimsel araştırıcıları teşvik etmek ve bilimsel araştırmaların yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak; gıda, beslenme ve sağlık alanındaki bilimsel çalışmaları desteklemek; bilimsel araştırmaların toplum faydasına sunulmasına katkı sağlamak; toplumun gıda, beslenme ve sağlık konularında bilinçlenmesine ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının geliştirilmesine katkıda bulunmak, beslenme ve sağlıklı yaşam biçimlerini teşvik eden, uygulanabilir projelerin hayata geçmesini desteklemek şeklinde tanımlandı.