Sabri Ülker Bilim Ödülü başvuruları başladı!
Yarışma dili Türkçe ve İngilizcedir.

Değerlendirme

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı Bilim Kurulu üyelerinden oluşan bir komite, online olarak ve proje başvuru ismini görmeden, değerlendirme kriterlerine göre puanlama yapar. Online değerlendirmede en yüksek puanı alan ilk 5 proje belirlenir.

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı Bilim Kurulu tarafından bildirilen tarihte elektronik ortamda en yüksek puanı alan 5 proje adayı Jüri’ye sunum yapmak üzere davet edilir. Sunum yeri, saati ve diğer detaylar Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı Sekretaryası tarafından organize edilir. Kazanan kişinin projesi, bir ödül töreniyle kamuoyuyla paylaşılır. Jüri, ödülün bir veya daha çok kişiye verilmesini kararlaştırabileceği gibi, ödüle layık görülmediği takdirde ödül verilmemesine de karar verebilir. Jüri gerekli gördüğü takdirde kendi belirleyeceği kişi veya kurumdan danışmanlık hizmeti alabilir.

Jüri proje tipine, konusuna ve sayısına göre bilimsel değerlendirme, topluma etkisini ölçme, uygulanabilirlik analizi yapılması gibi konularda ilgili uzman kişi ve kuruluşları değerlendirme yapması için görevlendirebilir.

Ödül takvimi için tıklayınız...