Sabri Ülker Bilim Ödülü başvuruları başladı!
Yarışma dili Türkçe ve İngilizcedir.

Değerlendirme Kriterleri

Proje değerlendirme kriterleri ve puanlamaları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.


Kriter Başlığı

Kriter İçeriği

Puan

Hedef Tanımı, Özgünlük ve Yenilikçilik

 • Projeler özgün ve yenilikçi olmalı, bilimsel araştırma niteliği taşımalı
 • Proje daha önce çalışılmış bir konu ise, ilgili konuyu farklı açıdan ele almalı ve sonuçlandırmalı
 • Belirlenen problemin çözümü için hedef; ölçülebilir, erişilebilir, gerçekçi olmalı

 

 

20

Toplumsal Boyut, Katma Değer

 

 • Projenin topluma beslenme ve sağlıklı yaşam konularında net bir fayda ve katma değer yaratması

 

 

20

Deney Kurgusu (Çalışma Teknikleri ve Yöntem)

 • Uygun, yerinde ve doğru şekilde kullanılan problem çözme tekniklerinin varlığı ve ispatı
 • Çalışmanın hayata geçmesi için uygulama planının varlığı
 • Çözümün yol açabileceği olası problemlerin belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalar

 

20

 

Elde Edilen Sonuçlar

 • Sonuçların problemin başlamasına neden olan ihtiyacı karşılama durumu
 • Planlanan hedeflerle varılan sonuçlar arasındaki farklılıkların nedenlerinin açıklanması

 

20

 

 

Standartlaştırma ve Yaygınlaştırma

 

 • Projenin çoklu teşkilatlı kurumlarla işbirliğine uygun olması
 • Çalışma sonuçlarının standardizasyona uygun olması
 • Sonuçların ileriye yönelik yeni fikirlerin oluşmasına öncülük etmesi
 • Patent başvurusu, bilimsel yayın çalışmaları yapılması.

 

 

20

TOPLAM

100


Bu kriterler Jüri’nin değerlendirmesinde kullanılmak üzere belirlendi.
Online değerlendirmede ilk 5'e kalan projeler arasından seçim yapılır.
Proje önerilerine dair oylama gizli oy - gizli kimlik - açık sayım şeklindedir.