Sabri Ülker Bilim Ödülü başvuruları başladı!
Yarışma dili Türkçe ve İngilizcedir.

Jüri Üyeleri

Prof. Gökhan Hotamışlıgil

Prof. Dr. Gökhan HotamışlıgilHarvard Üniversitesi, J.S. Simmons Genetik ve Metabolizma Profesörü ,Genetik ve Kompleks Hastalıklar Bölümü/ Beslenme Bölümü Başkanı.

Markey, Pew ve Sandler Vakıfları, Amerikan Diyabet Derneği, Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından verilen burslar ve ödüller ile Harvard Üniversitesinde kendisine verilen J.S. Simmons profesörlüğü ile tanınmış bir bilim adamıdır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Prof. Hotamışlıgil, klinik pratisyenlik eğitimini tamamladıktan sonra, Harvard Üniversitesinde Biyolojik Kimya ve Moleküler Genetik konusunda doktorasını tamamlamıştır. Syndexa'nın Bilimsel Kurucusu olan Hotamışlıgil , Genetik ve Metabolizma alanında James Stevens Simmons Profesörlüğü ve Harvard Üniversitesi’nde Genetik ve Kompleks Hastalıklar Bölüm Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. Prof. Hotamışlıgil, 25 Ekim 2005'ten beri Lipomics Technologies, Inc. şirketinde Bilimsel Danışma Kurulu üyesi olarak görev almaktadır. Araştırmaları, özellikle obezite, diyabet ve kalp hastalıkları gibi kompleks hastalıkların genetik temeline odaklanmaktadır. Tümü, obezite, diyabet ve ateroskleroz ile ilgili olan birçok patentin sahibidir. Ayrıca, metabolik hastalıklar için ilaç geliştirme programlarına katılmaktadır.

Prof. Dr. Mehmet Pala

Prof. Dr. Mehmet PalaYıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde lisansını tamamlayan Pala, Berlin Teknik Üniversitesi’nde Gıda Mühendisliği öğrenimini görmüştür ve aynı üniversitede doktora yapmıştır. Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nün kuruluşunda bulunmuştur. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde 10 yıl süreyle Beslenme ve Gıda Teknolojisi Bölüm Başkanlığı görevini yürütmüştür. Gıda Teknolojisi alanında 100’ün üzerinde bilimsel yayını ve 5 kitabı bulunmaktadır. Üniversitedeki görevi yanında çeşitli gıda şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Mustafa Üçüncü

Prof. Dr. Mustafa ÜçüncüEge Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Ankara Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü'nde lisans, Süt Teknolojisi alanında doktora yapmıştır. Almanya'nın Kiel kentinde Sütçülük Araştırma Enstitüsü'nde 3 yıl süreyle araştırmacı olarak çalışmıştır. Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini 5 yıl süreyle yürütmüştür. Avrupa'da önemli üniversite, araştırma kurumları ve fabrikalarda gıda ve ambalaj teknolojileri üzerine çalışmıştır. Alanında 160'ın üzerinde araştırma ve derlemesi, 8 ders kitabı bulunmaktadır.

Prof. Dr. Murat Tuncer

Prof. Dr. Murat TuncerHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

1980’de İstanbul Üniversitesi’nden pediatri Ana Bilim Dalı ve Pediatrik Hematoloji uzmanlıklarını almıştır ve 1994’te profesör olmuştur. Finlandiya’daki Helsinki Tıp Fakültesi Transplantasyon Merkezi’nde çalışmalar yürütmüştür. 1997’de TÜBİTAK Bilim Teşvik Ödülü’nü almıştır. Halen Sağlık Bakanlığı Kanser Daire Başkanı, Kanserle Savaş Dairesi Başkanı ve Türkiye Pediatri Birliği Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Halit Tanju Besler

Prof. Dr. Halit Tanju BeslerHacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı

H.Tanju Besler, 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünü (BSc), 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Programını (MSc) ve 1995 yılında da Southampton Üniversitesi Tıp Fakültesi İnsan Beslenmesi programlarını (PhD) tamamlamıştır. Uzmanlık temel alanları arasında "beslenme ve diyetetik", "beslenme ve besin biyokimyası" bulunmaktadır. Başta Sağlık ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıkları olmak üzere birçok kamu ve kamu dışı kurumlarda beslenme, besin ve temel sağlık alanlarında kurul üyelikleri ve danışmanlıklar yapmaktadır. Birçok ulusal ve uluslar arası yayın sahibi olan H.Tanju Besler Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010, Ulusal Obezite Eylem Planı gibi bazı araştırma ve çalışmalarda koordinatörler arasında yer almıştır.

Prof. Dr. M. Temel Yılmaz

Prof. Dr. M. Temel Yılmazİ.Ü Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Endok. Ve Metab. Hastalıkları Bilim Dalı

Uzmanlığını Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden almıştır. Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü’nde hem immünoloji, hem de metabolizma ve diyabet çalışmaları yürüten Yılmaz, halen Sağlık Bakanlığı Diyabet Danışma Kurulu Üyesi ve Diyabet Vakfı Başkanıdır. Yılmaz, bu alanlarda 14 kitabın yazarı ya da editör kurulu üyesidir. 320’nin üzerinde makalesi bulunmaktadır.


Prof. Dr. Julian D. Stowell

Prof. Dr. Julian D. StowellDuPont Beslenme Bilimi ve Yasal Düzenlemeler Danışmanı

Prof. Dr. Julian Stowell DuPont Bilimsel Çalışmalar Başkan Yardımcılığından emekli olduktan sonra beslenme bilimi ve yasal düzenlemeler alanında danışmanlık yapmaya devam etmektedir. Biyokimya ve akademi geçmişine sahip olan Prof. Stowell, akademik derecelerini İngiltere’deki Birmingham, Kent ve Hertfordshire Üniversiteleri’nden almıştır. Gıda ve tıbbi ürünler sektörlerinde 35 yılı aşkın süredir Ar-Ge, üretim, ticari ve bilimsel alanlarda çeşitli roller üstlenmiştir. Prof. Stowell, ILSI Avrupa yönetim kurulu üyesi, Leatherhead Gıda Araştırmaları Sağlık & Beslenme Forumu başkanı, Birleşik Krallık Beslenme ve Sağlık üzerine Hükümet-Endüstri İşbirliği yönlendirme grubu üyesidir. Aynı zamanda da sağlık ve beslenme alanlarında var olan birçok gruba da başkanlık etmiştir. Mayıs 2010 tarihinde Oxford Brookes Üniversitesi Fonksiyonel Gıda Merkezi’ne misafir araştırmacı profesör olarak atanmıştır. Royal Society of Medicine (RSM)’de akademik üye; RSM Gıda ve Sağlık Forumu’nun da eski başkanıdır.


Dr. Zeki Ziya Sözen

Dr. Zeki Ziya SözenYıldız Holding Şirketleri’nde Yönetim Kurulu Üyelikleri
Kimya Mühendisliği Bölümü lisans ve yüksek lisans programını Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde tamamlayan Sözen, Kanada British Columbia Üniversitesi Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nda doktora programını tamamlamıştır. Çeşitli yerli ve yabancı firmalarda üst düzey görevler üstlendikten sonra 1996’da Ak Gıda Genel Müdürü olarak Yıldız Holding’e katılmış olup, 2003-2009 yılları arasında Ar-Ge ve İş Geliştirme Grubu Başkanlığı görevini sürdürmüştür. Yıldız Holding A.Ş’de Gıda, Dondurulmuş Ürünler ve Kişisel Bakım Grubu Başkanı olarak 2015 yılının başında emekli olan Zeki Ziya Sözen, Yıldız Holding bünyesinde çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu üyeliklerine devam etmektedir

Prof. Dr. İrfan EROL, DVM, Ph.D.

Prof. Dr. İrfan EROL, DVM, Ph.D.Genel Müdür, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
İrfan Erol, 1985 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1991 yılında Berlin Freie Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Gıda Hijyeni Enstitüsü doktora programını tamamlamış, Ekim 1993'de doçent, Mart 1999'da profesörlük ünvanını kazanmıştır. 1996 yılında Berlin Freie Üniversitesi'nde, 2000 ve 2001 yıllarında ABD'de Wisconsin Üniversitesi Gıda Araştırma Enstitüsü Gıda Mikrobiyolojisi ve Toksikolojisi Bölümünde misafir bilim adamı olarak görev yapmıştır.Uzmanlık alanları gıda mikrobiyolojisi ve moleküler mikrobiyoloji, gıda güvenliği ve halk sağlığı, ulusal ve AB gıda mevzuatıdır. İrfan Erol, Dünya Veteriner Hekimler Birliği (WVA) Türkiye Temsilciliği, Avrupa Veteriner Hekimliği Federasyonu (FVE), Hijyen Grubu Danışma Kurulu Üyeliği, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu Üyeliği, Yüksek Komiserler Kurulu Üyeliği, YÖK Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Komisyonu Üyeliği, YÖK Veterinerlik Yayın Etiği Komisyonu Üyeliği, TÜBİTAK Üyeliği, TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Üyeliği, VHAG Yürütme Komitesi Üyeliği, TOVAG Danışma Kurulu Üyeliği TÜBİTAK ÇPDK (Çağrılı Projeleri Danışma Kurulu) üyeliği, TÜBİTAK UME Danışma Kurulu üyeliği, TÜRKAK Danışma Kurulu üyeliği, EFSA İstişare Kurulu üyeliği, Codex Alimentarius Ulusal Temsilciliği görevlerinde bulunmuştur/bulunmaktadır. 2003-2012 yılları arasında Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölüm Başkanlığını yürütmüştür. İrfan Erol, CVO, OIE Türkiye delegesi, 32. Dünya Veteriner Hekimliği Kongresi Başkanı olarak görev yapmakta olup, ILSI (Avrupa Bilimsel Danışmanlık Komitesi) üyesi olarak seçilmiştir. Birçok ulusal ve uluslararası yayın sahibi olan İrfan Erol'un, Türkiye ve ABD'de yayımlanmış 4 kitabı bulunmaktadır. Ayrıca, birçok ulusal ve uluslararası derginin yayın kurulu üyeliğini, hakemliğini veya editörlüğünü yapmaktadır. Şubat 2012'den beri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü görevini yürüten Prof. Dr. İrfan Erol, evli ve iki çocuk babasıdır.