Sabri Ülker Bilim Ödülü başvuruları başladı!
Yarışma dili Türkçe ve İngilizcedir.

Kapsam

 • Sabri Ülker Bilim Ödülü, Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı tarafından, arkasında tüzel destekçiler olmadan, gıda, beslenme ve sağlıklı yaşam konularında örnek çalışmalar yürüten, üstün başarılar sağlamış kişiye verilir.
 • Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı Bilim Kurulu her yıl bir sonraki yıl ödül verilecek olan alanı belirler.
 • Başvurular gerçek kişilere açıktır.
 • T.C ve yabancı uyruklu kişiler başvuruda bulunabilirler.
 • Projenin uygulanması toplumun beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını olumlu yönde geliştirmeyi hedeflemelidir.
 • Başvurulan projeler özgün ve yenilikçi olmalı; bilimsel araştırma niteliği taşımalıdır.
 • Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri tez konularıyla başvuruda bulunabilirler.
 • Proje sonuçlanmış olmalı, ticarileşmiş olmamalıdır.
 • Başvurulan projeler, daha önce başka bir yarışmadan derece almamış ve uygulamaya konulmamış olmalıdır.
 • Başvuru, proje temsilcisi tarafından yapılmak zorundadır. Birden fazla kişinin proje ekibi olarak beyan edilmesi halinde bir kişinin proje temsilcisi olarak gösterilmesi, bunun yanı sıra diğer ekip üyelerinin projedeki paylarının oransal olarak gösterilmesi zorunludur. Ödül, proje ekibinin muvafakatname ekinde beyan edeceği projedeki pay oranına göre ekip üyelerine paylaştırılır ve muvafakatname ekinde bildirdikleri banka hesap numaralarına ödenir.
 • Birden fazla kişi olarak yapılan başvuruların kabul edilmesi, tüm ekip üyelerinin işbu şartname ekindeki Muvafakatname’yi imzalanması şartına bağlıdır.
 • Başvuru dosyaları eksik olan kişilerin projeleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru dosyalarında verilen bilgi ve belgelerin her türlü sorumluluğu başvuru yapan kişiye aittir. Bir kez ödül kazanan kişi,  daha sonraki yıllarda aynı proje ile Sabri Ülker Bilim Ödülü’ne başvuramaz. Ödül kazanamayan kişi gelecek senelerde aynı proje ile başvurabilir.
 • Ödüle aynı kişi birden fazla projeyle başvurabilir.
 • Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı’nda çalışanlar, Bilim Kurulu üyeleri ve akrabaları; Jüri üyeleri ve akrabaları yarışmaya başvuramazlar.