Sabri Ülker Bilim Ödülü başvuruları başladı!
Yarışma dili Türkçe ve İngilizcedir.

Ödül Biçimi ve Tutarı

  • Ödül plaketi.
  • Para Ödülü: 100.000 TL
  • 7337 sayılı Veraset ve İntikal Kanunu’na göre vergi mükellefiyeti ödülü kazanana aittir.
  • Ödül kazananının yabancı bir ülkede mukim olması durumunda ödül tutarı kazanan kişiye, 6 Mayıs 2015 tarihinde geçerli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Alış Kuru ile çevrilerek kazanan kişinin mukimi olduğu ülkenin para birimi üzerinden takdim edilir. Ödül nedeniyle Türkiye’de ve yurtdışında doğabilecek her türlü vergi, harç vb. mali yükümlülüklerin ödenmesinden kazanan kişi sorumludur.
  •