Sabri Ülker Bilim Ödülü başvuruları başladı!
Yarışma dili Türkçe ve İngilizcedir.

Sabri Ülker Bilim Ödülü 2014 yılı kazananı
Prof. Dr. Gülay Bayramoğlu projesini anlattı

Araştırma alanlarınız neler?
Araştırmalarım temel olarak fizikokimya ve biyokimya alanları içerisinde yer alan konular üzerine yoğunlaşmış bulunmakta.

Araştırmalarımızın genel başlıkları;

Biyomedikal alanda kullanılan metal ve alaşımlarının korozyonunun önlenmesi.

Biyomedikal alanda kullanılmak üzere doğal ve sentetik polimerden biyolojik uyumlu malzemelerin hazırlanması ve bu malzemelerin yapay protez, kontrollü ilaç salım sistemi ve kök hücre kültürlerinin hazırlanması çalışmalarında kullanılması.

Çevre biyoteknolojisi alanında inorganik ve organik atıkların giderilmesinde kullanılmak üzere yeni nesil adsorpsiyon kapasitesine sahip manyetik tabanlı malzemelerin hazırlanması ve uygulaması.

Doğal ve sentetik liganlar imobilize edilmiş kromatografik desteklerin hazırlanması, kan proteinlerinin (albümin ve antikorların), enzimlerin ve değerli kimyasalların saflaştırılmasında kullanılması.

Canlı hücrelerin ve enzimlerin amaca uygun destek yüzeylere imobilizasyonu, sürekli ve kesikli biyo-reaktörlerde değerli kimyasalların sentezlenmesi ve organik atıkların biyolojik yolla arıtımında kullanılması.

Medikal, çevre ve gıda teknolojileri alanında kullanılmak üzere biyo-sensörlerin nano-biyoteknolojik yöntemlerle tasarımı ve uygulamaları.


Manyetik özelliğe sahip farklı geometrik formdaki (küre, film, çubuk) malzemelerin tasarımı ve bu malzemelerin yukarıda anılan alanlarda kullanılması olarak özetlenebilir.

İlave olarak, yumuşak doku implantasyonlarında kullanılmak üzere biyolojik uyumlu sentetik ve doğal polimerlerden çeşitli polimerizasyon teknolojileri kullanılarak ısıya ve pH’a duyarlı farklı yüzey özelliklerine ve geometrilere sahip materyallerin sentezlenmesi, yukarıda anılan alanlarda medikal ve biyoteknoloji uygulamalarının yapılması da araştırma alanlarım arasında.

Bilimsel alanda başarı çıtasını yükseltmek için neler yapılmasını öneriyorsunuz?
Global alanda sürekli değişen bilim ve teknoloji politikalarına ayak uydurabilecek şekilde, bilimsel araştırma ve teknolojik gelişmelerde öncelikli alanların belirlenmesi ön koşuldur. Bu nedenle, ülkenin kaynakları ve ihtiyaçları doğrultusunda, uluslararası gelişmeleri izleyen merkezlerin yaygınlaştırılmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyor ve donanımlı nesillerin yetiştirilmesi gerekliliğine inanıyorum.

Eğitim – öğretim süreci içerisinde üstün başarı göstermiş gençlerin, daha iyi bir alt yapıya sahip olacak şekilde yetiştirilmesi gerekliliği inancındayım. İyi bir akademik özgeçmiş için gerekli her türlü olanak ve destek sağlanarak kendisine güvenen yenilikçi, yaratıcı fikir ve çözüm üretebilen bireyler yetiştirilmesine olanak sağlanması Türkiye’nin uluslararası alanda bilimsel anlamda daha başarılı olmasını sağlayacağı kanaatini taşımaktayım. Biyoteknoloji ve gen teknolojileri, malzeme teknolojileri, nanoteknoloji ve tasarım teknolojileri gibi yeni gelişen bilimsel araştırmaların öncelikli teknoloji alanları içinde yer almasının genç öğrenciler için yeterince dikkat çekici olduğunu düşünüyorum.

Platin Dergisi - Haziran 2014


Sabri Ülker Bilim Ödülü 2014 Yılı Kazananı Prof. Dr. Gülay Bayramoğlu Projesi:
Nanoteknolojik yöntemlerle antibadi ve aptamer temelli sensör sistemlerinin geliştirilmesi: Gıdalarda hızlı patojen tanısında kullanılmaları